Alba (Barcelona)

Lo millor ells monitor, que són molt simpàtics!