EnglishCatalàFrançaisEspañol

Termes et conditions

Condicions de contractació de serveis

Anigami es reserva el dret d’alterar i/o anul·lar el contingut de l’activitat en casos de força major, per tal de garantir les condicions de seguretat dels participants i/o en casos en què el client arribi amb retard.
Anigami es reserva el dret d’expulsar de l’activitat a un o més individus que amb la seva conducta posin en perill la seva seguretat, la del grup o de l’equip de guies.
El client manifesta estar en bones condicions de salut i disposar de roba i calçat adequat per a l’activitat. En cas contrari notificarà qualsevol irregularitat en el moment de contractar el servei perquè es prenguin les mesures oportunes.
El client cedeix els drets d’imatge sobre les imatges preses durant el transcurs de les activitats per a futures promocions i la web de l’empresa, podent manifestar el contrari adreçant una carta a les nostres oficines.
Anigami està inscrit al Registre General dEmpreses Turístiques dAventura amb el núm. de signatura A-8-SB i reuneix els requisits exigits per l’article 4 del decret 81/1991 de 25 de març del Departament de Consum, Comerç i Turisme DOGC núm. 134 de 24.04.1991 a les empreses dedicades a l’organització d’activitats esportives d’esbarjo i turístiques d’aventura.
Per a la contractació dels serveis d’Anigami Aventura SL caldrà acceptar aquestes clàusules o bé debatre-les abans de l’inici del servei, en cas doncs de contractar serveis, es donaran per acceptades.

Condicions d’anul·lació de l’activitat

Anul·lació per part del client (mal temps, malaltia…)
L’activitat es podrà anul·lar fins 5 dies abans i es podrà recuperar el 100% de l’import de la bestreta.
Si es fa en qualsevol termini inferior a 5 dies, Anigami retindrà l’import de la bestreta, que es podrà utilitzar el dia que es vulgui per a la mateixa o una altra activitat en un període màxim d’un any.

Anul·lació per part d’ Anigami (qüestions de seguretat o altres)
En qualsevol dels casos d’anul·lació d’un servei per part d’ Anigami, o bé es retornarà el 100% dels diners o bé es compensarà amb una activitat similar.

Anul·lació durant l’activitat
Si s’anul·la el servei un cop iniciada l’activitat, es cobrarà el 50% del total.
Si un client deixa de fer l’activitat per lesió o malaltia, se li retornarà el 100% dels diners a ell i a un acompanyant si es necessita companyia.

Anul·lació d’àpats

Es podrà anul·lar un àpat reservat fins a 48 hores abans del servei. Qualsevol anul·lació en un termini inferior a aquestes 48 hores tindrà un recàrrec de 3€/àpat.

NO DISPOSEM DE SERVEI DE PAGAMENT AMB TARGETA; L’IMPORT PENDENT SHAURÀ DE FER EN EFECTIU ABANS DE L’INICI DE L’ACTIVITAT.

NO ES POT ENTRAR BEGUDES AL RECINTE